TRẦM BÌNH SƠN | phân phối thiết bị máy văn phòng

Giờ phục vụ: 8:00 - 22:00

0938 997 588 - 0978028099
Bút trình chiếu
quang cao cot trai 1Quang cao cot trai 2
Bút Trính Chiếu Vesine VP101
 • Có nút điều khiển
 • Chức năng chỉ laser
 • Chức năng nhớ Flash
 • Điều khiển trang lên xuống
Bút Trính Chiếu VP100
 • Có nút điều khiển
 • Chức năng chỉ laser
 • Chức năng nhớ Flash
 • Điều khiển trang lên xuống
Bút Trính Chiếu A101
 • Có nút điều khiển
 • Chức năng chỉ laser
 • Điều khiển trang lên xuống
 • Công nghệ không dây sử dụng wireless
Bút Trính Chiếu Venise VP150
 • Có nút điều khiển
 • Chức năng chỉ laser
 • Điều khiển trang lên xuống
Bút Trình Chiếu Venise VP152
 • Có nút điều khiển
 • Chức năng chỉ laser
 • Điều khiển trang lên xuống
 • Công nghệ không dây sử dụng wireless
Bút Trình Chiếu Venise VP1000
 • Có nút điều khiển
 • Chức năng chỉ laser
 • Điều khiển trang lên xuống
 • Chuột điều khiển
 • Công nghệ không dây sử dụng wireless
Bút Trính Chiếu Venise PP900
Bút Trình Chiếu Logitech R400
 • Có nút điều khiển
 • Chức năng chỉ laser
 • Điều khiển trang lên xuống
 • Công nghệ không dây sử dụng wireless
Bút Trình Chiếu Logitech R800
 • Có nút điều khiển
 • Chức năng chỉ laser
 • Điều khiển trang lên xuống
 • Công nghệ không dây sử dụng wireless
 • Cổng kết nối: USB 2.0
Bút trình chiếu ABCNOVEL LS07
 • Kết nối USB 2.0
 • Dùng chuyển slide trình chiếu
 • Khoảng cách xa, có đèn laser,