TRẦM BÌNH SƠN | phân phối thiết bị máy văn phòng

Giờ phục vụ: 8:00 - 22:00

0938 997 588 - 0978028099
Cyberpower
quang cao cot trai 1Quang cao cot trai 2
UPS CyberPower PR2200ELCDRT2U 2200VA/1600W
Bộ Lưu Điện UPS CyberPower PR1500ELCDRT2U 1500VA/1000W Chính Hãng
Bộ Lưu Điện UPS CyberPower PR1000ELCDRT2U
Bộ Lưu Điện UPS CyberPower CP1300EPFCLCD
Bộ Lưu Điện UPS CyberPower PR3000ELCDSL
Bộ Lưu Điện UPS CyberPower PR2200ELCDSL
Bộ Lưu Điện UPS CyberPower OLS2000ERT2U 2000VA Chính Hãng
Bộ Lưu Điện UPS CyberPower OLS3000ERT2U 3000VA Chính Hãng
Bộ Lưu Điện UPS CyberPower OLS6000E 6000VA Chính Hãng
Bộ Lưu Điện UPS CyberPower PR3000ELCDSL 3000VA Chính Hãng
Bộ Lưu Điện UPS CyberPower BU600E 600VA Chính Hãng
Bộ Lưu Điện UPS CyberPower UT600E-AS 600VA Chính Hãng
Bộ Lưu Điện UPS CyberPower VALUE600EI-AS 600VA Chính Hãng
Bộ Lưu Điện UPS CyberPower BU1000E 1000VA Chính Hãng
Bộ Lưu Điện UPS CyberPower VALUE800EI-AS 800VA Chính Hãng
Bộ Lưu Điện UPS CyberPower VALUE1200ELCD-AS 1200VA Chính Hãng
Bộ Lưu Điện UPS CyberPower VALUE1500ELCD-AS 1500VA Chính Hãng
Bộ Lưu Điện UPS CyberPower VALUE2200ELCD-AS 2200VA Chính Hãng