TRẦM BÌNH SƠN | phân phối thiết bị máy văn phòng

Giờ phục vụ: 8:00 - 22:00

0938 997 588 - 0978028099
Điện thoại phòng khách sạn hạng sang TS911WC (không dây - hiển thị số)
Điện thoại phòng khách sạn hạng sang TS911W (không dây)
Điện thoại phòng khách sạn TS998C (mầu đen - Hiển thị số)
Điện thoại phòng khách sạn TS998B (mầu đen)
Điện thoại phòng khách sạn TS998B (mầu đen)
Điện thoại sảnh khách sạn TS998A - Dùng trong khách sạn cao cấp
Điện thoại sảnh khách sạn TS998A - Dùng trong khách sạn cao cấp
Điện thoại phòng khách sạn TS901A2 (Kết nối 2 số điện thoại có hiển thị số)