TRẦM BÌNH SƠN | phân phối thiết bị máy văn phòng

Giờ phục vụ: 8:00 - 22:00

0938 997 588 - 0978028099
Lưu Điện Huyndai
quang cao cot trai 1Quang cao cot trai 2
Bộ Lưu Điện Huyndai Hd-600VA/420W
Bộ Lưu Diện UPS Huyndai HD-1K1
Bộ Lưu Điện UPS Huyndai Hd-2K1
Bộ Lưu Điện Huyndai HD 3K1
Bộ Lưu Điện Huyndai HD 800VA
Bộ Lưu Điện Huyndai HD 1200VA(840W)
Bộ Lưu Điện Huyndai HD-5K1 (3,5Kw)
Bộ Lưu Điện Huyndai HD-6K1 (4,2Kw)
Bộ Lưu Điện Huyndai HD-10K1 (7Kw)