TRẦM BÌNH SƠN | phân phối thiết bị máy văn phòng

Giờ phục vụ: 8:00 - 22:00

0938 997 588 - 0978028099
Lưu Điện Santak
quang cao cot trai 1Quang cao cot trai 2
UPS SANTAK BLAZER 2000EH
Bộ Lưu Điện Santak Offline 500 VA
Bộ Lưu Điện Santak BLAZER 600
Bộ Lưu Điện Santak 2KVA Model-C2K
Bộ Lưu Điện Santak 1KVA Model-C1K
Bộ Lưu Điện Ups Santak 1000VA
Bộ Lưu Điện Santak Blazer 1000VA
Ups Santak Online 3KVA-Model C3K
Ups Santak Online 3KVA-Model C3KR
Ups Santak Online 3KVA-Model C3KE
Ups Santak Online 1KVA-Model C1KE
Ups Santak Online 1KVA-Model C1KR
Ups Santak Online 2KVA-Model C2KE
Ups Santak Online 2KVA-Model C2KR
Ups Santak Online 6KVA
Ups Santak Online 6KVA-Model C6K
Ups Santak Online 10KVA-Model C10K
Ups Santak Online 10KVA-Model C10KE