TRẦM BÌNH SƠN | phân phối thiết bị máy văn phòng

Giờ phục vụ: 8:00 - 22:00

0938 997 588 - 0978028099
Màn Chiếu Dalite
quang cao cot trai 1Quang cao cot trai 2
Màn điện Dalite 70" x 70"
Màn Chiếu Treo Điện Dalite 120"
Màn Chiếu Treo Tường Điện DALITE 135"
Màn Chiếu Điện Dalite 150"
Màn Chiếu Điện Dalite 200"
Màn Chiếu Điện DALITE 170Inch
Màn Chiếu Điện Dalite 225"(160" x 160")
Màn Chiếu Điện Dalite 300 Inch
Màn Chiếu Điện Dalite 250 Inch
Màn Chiếu Điện Dalite 180 Inch
Màn Chiếu Treo Tường Điện 170 Inch
Màn Chiếu Điện Treo Tường 200 Inch (144"x144")
Màn Chiếu Treo Tường DALITE 70 inch
Màn Chiếu Treo Tường DALITE 84"
Màn Chiếu Treo Tường Dalite 120" x 90"
Màn Chiếu Treo Tường DALITE 96"
Màn Chiếu Treo Tường Dalite 60"
Màn Chiếu Treo Tường Dalite 170"
Màn Chiếu Chân 60Inch
Màn Chiếu 3 Chân Dalite 70"