TRẦM BÌNH SƠN | phân phối thiết bị máy văn phòng

Giờ phục vụ: 8:00 - 22:00

0938 997 588 - 0978028099
Màn Chiếu Herin
quang cao cot trai 1Quang cao cot trai 2
Màn Chiếu Treo Tường Herin 120 Inch
Màn Chiếu Treo Tường Herin 60 Inch
Màn Chiếu Treo Tường Herin 84 Inch
Màn chiếu 3 chân Herin 60inch
Màn Chiếu 3 Chân Herin 70"x70"(1m78x1m78)
Màn Chiếu 3 Chân Herin 70"x70"(1m78x1m78)
Màn Chiếu 3 Chân Herin 80" x 60" (2m03 x 1m52)
Màn Chiếu 3 Chân Herin 84"x84"(2m13x2m13)
Màn Chiếu 3 Chân Herin 96"x96"(2m44x2m44)
Màn chiếu treo tường Herin 70
Màn chiếu điện Herin HRE 70"x70"
Màn chiếu điện Herin HRE 80"x80"
Màn chiếu điện Herin HRE 84"x84"
Màn chiếu điện Herin HRE 96"x96"