TRẦM BÌNH SƠN | phân phối thiết bị máy văn phòng

Giờ phục vụ: 8:00 - 22:00

0938 997 588 - 0978028099
quang cao cot trai 1Quang cao cot trai 2
Máy Bộ Đàm Kenwood TK-P701
Máy Bộ Đàm Kenwood Tk-2107
Bộ Đàm Kenwood TH-255A
Bộ Đàm Kenwood TK-2168
Bộ Đàm Kenwood TK-3107
Bộ Đàm Kenwood TK-2212
Bộ Đàm Kenwood TK-3212
Bộ Đàm Kenwood TK-2170
Bộ Đàm Kenwood TK-3170
Bộ Đàm Kenwood TK-270G
Bộ Đàm Kenwood TK-370G
Bộ Đàm Kenwood TH-K2AT
Máy Bộ Đàm Kenwood TK 3206
Máy bộ đàm kenwood TK-2207G
Bộ Đàm Motorola Gp 900-Plus
Máy Bộ Đàm Motorola SMP418
Máy Bộ Đàm Motorola Cp-1100 (Made In Malaysia)
Bộ Đàm MOTOROLA GP-328 Plus
Bộ Đàm MOTOROLA GP338 VHF
Máy Bộ Đàm Motorola GP-600