TRẦM BÌNH SƠN | phân phối thiết bị máy văn phòng

Giờ phục vụ: 8:00 - 22:00

0938 997 588 - 0978028099
Máy Chấm Công Thẻ Giấy Ronald Jack 2200N
Máy Chấm Công Thẻ Giấy Ronald Jack 2200A
 • Máy in kim, đầu in rất bền, in 2 màu đỏ và đen.
 • Khi mất điện máy vẫn hoạt động tới 24giờ (pin sạc).
 • Pin bộ nhớ lưu trữ dữ liệu 8 năm.
 • In được 6 cột, tương ứng với 3 ca làm việc.
 • Tự động dịch cột vào ra.
Máy Chấm Công Thẻ Giấy Ronald Jack RJ-880
 • In búa, in được 02 màu dễ dàng phân biệt đi trễ, về sớm.
 • Khi cúp điện máy vẫn hoạt động.
 • Lưu trữ dữ liệu trong suốt thời gian sử dụng.
 • Có chuông báo giờ vào, ra
Máy Chấm Công Thẻ Giấy Ronald Jack RJ 3300A
 • Máy in kim, đầu in Nhật rất bền
 • In được 2 màu (đỏ & đen)
 • Khi cúp điện máy vẫn hoạt động (Pin sạc )
 • In được 6 cột (3 ca làm việc)
 • Tự động dịch cột vào, ra In/Out
Máy Chấm Công Thẻ Giấy Ronald Jack RJ-3300N
 • Máy in kim, đầu in Nhật rất bền
 • In được 2 màu (đỏ & đen)
 • Khi cúp điện, máy vẫn hoạt động (Pin sạc )
 • Tự động dịch cột vào, ra In/Out
 • Tự động cuốn thẻ in và đẩy thẻ lên.
Máy Chấm Công Thẻ Giấy GIGATA 990A
 • Máy In kim, đầu in rất bền nhập từ Singapore
 • Pin bộ nhớ lưu trữ dữ liệu 8 năm
 • Cài đặt chuông báo giờ vào ra, tăng ca
 • Cài đặt thay đổi màu mực in khi đi làm trễ hoặc về sớm. Máy in được 2 màu đỏ & đen
 • In được 6 cột (3 ca làm việc ), Tự động dịch cột vào, ra, tan ca, Tự động cuốn thẻ in và đẩy thẻ lên.
Máy Chấm Công Thẻ Giấy GIGATA 990N
 • Máy in kim, đầu in rất bền nhập từ Singapore
 • Pin bộ nhớ lưu trữ dữ liệu 8 năm
 • Cài đặt chuông báo giờ vào ra, tăng ca
 • Cài đặt thay đổi màu mực in khi đi làm trễ hoặc về sớm. Máy in được 2 màu đỏ & đen
 • In được 6 cột (3 ca làm việc)
 • Tự động dịch cột vào, ra, tan ca
 • Tự động cuốn thẻ in và đẩy thẻ lên.
Máy Chấm Công Thẻ Giấy Timmy MD 80B
 • In kim: đầu in rất bền, in 2 màu mực ( đỏ & đen)
 • Khi cúp điện máy vẫn hoạt động 24 giờ ( pin sạc)
 • Pin bộ nhớ lưu trữ trong vòng 8 năm
 • Tự động dịch cột vào ra khi bấm thẻ
Máy Chấm Công Thẻ Giấy Timmy 6SB
 • Máy In kim, đầu in rất bền, in được 2 màu (đỏ & đen)
 • Khi cúp điện, máy vẫn hoạt động (Pin sạc )
 • Pin bộ nhớ lưu trữ dữ liệu 8 năm
 • Chuông nhạc trong máy và kết nối chuông ngoài
 • In được 6 cột ( 3 ca làm việc )
 • Tự động dịch cột vào, ra.
Máy Chấm Công Thẻ Giấy Kingpower KP-670
 • In búa, in được 02 màu rất nét ( đỏ & đen )
 • Pin lưu trữ điện hoạt động trong 48 giờ ( Pin sạc)
 • Tự động chuyển cột vào ra theo lịch làm việc
 • Chuông báo giờ bên trong máy và kết nối ra ngoài nhà máy (32 lần/ngày ).
Máy Chấm Công Thẻ Giấy KING POWER KP-670A
 • In búa, in được 02 màu rất nét ( đỏ & đen )
 • Pin lưu trữ điện hoạt động trong 48 giờ ( Pin sạc).
 • Tự động chuyển cột vào ra theo lịch làm việc
 • Chuông báo giờ bên trong máy và kết nối ra ngoài nhà máy ( 32 lần/ngày ).
 • Kết nối với chuông reng ở xưởng
Máy Chấm Công Kingspower KP 970A
 • Chức năng in búa, in 2 màu đỏ đen
 • Có 2 loại đồng hồ cơ & kỹ thuật số
 • 6 cột in, chuông báo giờ vào ca, tan ca
 • Chức năng chuyển cột tự động
Máy Chấm Công Thẻ Giấy KINGS POWER 970
 • In búa, in được 02 màu rất nét.
 • Pin lưu trữ điện hoạt động trong 48 giờ ( Pin sạc).
 • Nguồn pin bảo vệ bộ nhớ, dữ liệu 8 năm.
 • Có chuông báo giờ vào, ra ( 32 lần/ngày ).
 • Cài được nhiều chương trình làm việc khác nhau
 • Có chuông báo & kết nối với chuông reng ở xưởng
Máy Chấm Công Kingspower KP-210AB
 • Chức năng in kim, in 2 màu đỏ đen
 • Đồng hồ cơ & kỹ thuật số
 • 6 cột in, chuông báo giờ vào ca, tan ca
 • Chức năng chuyển cột tự động
Máy Chấm Công Thẻ Giấy UMEI NE-5000
 • Máy in kim, In hai màu mực.
 • Đầu in bền & in nhanh
 • Pin dự phòng khi cúp điện
 • Pin bộ nhớ lưu dữ liệu 8 năm
 • In được 6 cột ( 3 ca làm việc )
Máy Chấm Công Thẻ Giấy UMEI RJ-2300N
 • Máy in kim, in hai màu mực
 • Pin dự phòng khi cúp điện ( Pin sạc )
 • Pin bộ nhớ lưu dữ liệu 8 năm
 • In được 6 cột ( 3 ca làm việc )
 • Tự động cuốn thẻ và đẩy thẻ lên
Máy Chấm Công Thẻ Giấy UMEI RJ-2300A
 • Máy in kim, in hai màu mực
 • Pin dự phòng khi cúp điện ( Pin sạc )
 • Pin bộ nhớ lưu dữ liệu 8 năm
 • In được 6 cột (3 ca làm việc )
 • Tự động cuốn thẻ và đẩy thẻ lên
 • Máy UMEI  RJ-2300A tự động dịch cột vào, ra
Máy Chấm Công Thẻ Giấy Umei RJ-2200N
 • Máy in kim, In hai màu mực
 • Pin dự phòng khi cúp điện ( Pin sạc )
 • Pin bộ nhớ lưu dữ liệu 8 năm
 • In được 6 cột ( 3 ca làm việc )
 • Tự động cuốn thẻ và đẩy thẻ lên
 • Tự động dịch cột vào, ra Umei RJ-2200N
Máy Chấm Công Thẻ Giấy Umei RJ-2200A
 • Máy in kim, In hai màu mực
 • Pin dự phòng khi cúp điện ( Pin sạc )
 • Pin bộ nhớ lưu dữ liệu 8 năm
 • In được 6 cột ( 3 ca làm việc )
 • Tự động cuốn thẻ và đẩy thẻ lên
 • Tự động dịch cột vào, ra của Umei RJ-2200A
Máy Chấm Công Thẻ Giấy UMEI NE-6000
 • Máy in kim, In hai màu mực  In rất nhanh
 • Pin dự phòng khi cúp điện ( Pin lưu điện )
 • Pin bộ nhớ lưu dữ liệu 8 năm
 • In được 6 cột ( 3 ca làm việc )
 • Tự động cuốn thẻ và đẩy thẻ lên