TRẦM BÌNH SƠN | phân phối thiết bị máy văn phòng

Giờ phục vụ: 8:00 - 22:00

0938 997 588 - 0978028099
Máy ép miệng túi bằng chân
quang cao cot trai 1Quang cao cot trai 2
Máy Ép Miệng Túi Đạp Chân Thân Cao 25Cm
Máy dập ép dẻo, ép bằng lái xe, ép giấy tờ các loại
Chiều dài đường ép: 250 mm
Độ rộng đường ép: 10 mm
Công suất tiêu thụ: 500W/ 220V AC
Máy Ép miệng Túi Đạp Chân-25Cm
Chiều dài đường ép: 270 mm
Độ rộng đường ép: 10 mm
Công suất tiêu thụ: 500W
Máy Ép Miệng Túi Đạp Chân 20Cm
Chiều dài đường ép: 200 mm
Độ rộng đường ép: 10 mm
Công suất tiêu thụ: 500W
Máy Ép Miệng Túi Đạp Chân 15Cm
Chiều dài đường ép: 150 mm
Độ rộng đường ép: 10 mm
Công suất tiêu thụ: 500W
Máy Ép Miệng Túi Đạp Chân 30Cm
Chiều dài đường ép miệng túi tối đa: 300 mm
Độ rộng đường ép: 10 mm
Công suất tiêu thụ: 500W
Máy Ép Miệng Túi Đạp Chân 35Cm
Chiều dài đường ép miệng túi tối đa: 350 mm
Độ rộng đường ép: 10 mm
Công suất tiêu thụ: 500W
Máy Ép Miệng Túi Đạp Chân 40Cm 
Chiều dài đường ép miệng túi tối đa: 400 mm
Độ rộng đường ép: 10 mm
Công suất tiêu thụ: 500W
Máy Ép Miệng Túi Đạp Chân 45Cm
Chiều dài đường ép miệng túi tối đa: 450 mm
Độ rộng đường ép: 10 mm
Công suất tiêu thụ: 500W
Máy Ép Miệng Túi Đạp Chân 50Cm
Chiều dài đường ép miệng túi tối đa: 500 mm
Độ rộng đường ép: 10 mm
Công suất tiêu thụ: 500W
Máy Ép Miệng Túi khổ 200-CAO
Máy dập ép dẻo, ép bằng lái xe, ép giấy tờ các loại
Chiều dài đường ép: 200 mm
Độ rộng đường ép: 10 mm
Máy Ép Miệng Túi khổ 300-CAO
Kiểu dáng: thân cao
Máy dập ép dẻo, ép bằng lái xe, ép giấy tờ các loại
Chiều dài đường ép: 300 mm

Độ rộng đường ép: 10 mm
Máy Ép Miệng Túi khổ 400-CAO
Kiểu dáng: thân cao
Máy dập ép dẻo, ép bằng lái xe, ép giấy tờ các loại
Chiều dài đường ép: 400 mm
Độ rộng đường ép: 10 mm
Máy Ép Miệng Túi khổ 500-CAO
Kiểu dáng: thân cao
Máy dập ép dẻo, ép bằng lái xe, ép giấy tờ các loại
Chiều dài đường ép: 500 mm
Độ rộng đường ép: 10 mm
Máy Ép Miệng Túi khổ 600-CAO
Kiểu dáng: thân cao
Máy dập ép dẻo, ép bằng lái xe, ép giấy tờ các loại
Chiều dài đường ép: 600 mm
Độ rộng đường ép: 10 mm
Máy Ép Miệng Túi M-200-CAO
Kiểu dáng: thân cao
Máy dập ép dẻo, ép bằng lái xe,miệng túi ni long,  ép giấy tờ các loại
Chiều dài đường ép: 200 mm
Độ rộng đường ép: 03 mm
Máy Ép Miệng Túi M300-CAO
Kiểu dáng: thân cao
Máy dập ép dẻo, ép bằng lái xe,miệng túi ni long,  ép giấy tờ các loại
Chiều dài đường ép: 300 mm
Độ rộng đường ép: 03 mm
Máy Ép Miệng Túi M400-CAO
Kiểu dáng: thân cao
Máy dập ép dẻo, ép bằng lái xe,miệng túi ni long,  ép giấy tờ các loại
Chiều dài đường ép: 400 mm
Độ rộng đường ép: 03 mm
Máy Ép Miệng Túi M500-CAO
Kiểu dáng: thân cao
Máy dập ép dẻo, ép bằng lái xe,miệng túi ni long,  ép giấy tờ các loại
Chiều dài đường ép: 500 mm
Độ rộng đường ép: 03 mm
Máy Ép Miệng Túi M600-CAO
Kiểu dáng: thân cao
Máy dập ép dẻo, ép bằng lái xe,miệng túi ni long,  ép giấy tờ các loại
Chiều dài đường ép: 600 mm
Độ rộng đường ép: 03 mm