TRẦM BÌNH SƠN | phân phối thiết bị máy văn phòng

Giờ phục vụ: 8:00 - 22:00

0938 997 588 - 0978028099
Máy đánh giầy silroad
quang cao cot trai 1Quang cao cot trai 2
Máy đánh giày Silroad MDG09
Máy Đánh Giày Silroad CX-1016B6A
Công tắc Cảm ứng: Máy tự động chạy khi đưa giày vào và tự tắt sau 30-60giây
Số chổi: 03 chổi (gồm 01 chổi đánh sạch + 02 chổi đánh bóng)
Máy Đánh Giày Silroad CX-1016BA
Số chổi 03 chổi (gồm 01 chổi đánh sạch + 02 chổi đánh bóng)
Dung tích hộp chứa xi 650ml (Ghi chú: Hộp xi lắp trên máy mới không có xi bên trong)
Công tắc Cảm ứng: Máy tự động chạy khi đưa giày vào và tự tắt sau 30-60 giây
Máy Đánh Giày Tay Vịn Silroad CX-1016B8
Máy dùng cho gia đình, văn phòng, quán cafe, nhà hàng
Kích thước 470 x 315 x 890mm
Số chổi : 03 chổi (gồm 01 chổi đánh sạch + 02 chổi đánh bóng)
Dung tích hộp chứa xi: 200ml (Ghi chú: Hộp xi lắp trên máy mới không có xi bên trong)
Máy Đánh Giày Silroad CX-1125B
Số chổi: 03 chổi (gồm 01 chổi đánh đế + 02 chổi đánh bóng)
Dung tích hộp chứa xi: 650ml (Ghi chú: Hộp xi lắp trên máy mới không có xi bên trong)
Máy Đánh Giày Silroad CX-1105A
Số chổi 03 chổi (gồm 01 chổi đánh sạch + 02 chổi đánh bóng)
Dung tích hộp chứa xi: 650ml (Ghi chú: Hộp xi lắp trên máy mới không có xi bên trong)
Công tắc: Auto
Máy Đánh Giày Silroad CX-1016BBA
Số chổi 03 chổi (gồm 01 chổi đánh sạch + 02 chổi đánh bóng)
Dung tích hộp chứa xi 250ml (Ghi chú: Hộp xi lắp trên máy mới không có xi bên trong)
Cảm ứng: Máy tự động chạy khi đưa giày vào và tự tắt sau 30-60giây
Máy Đánh Giày Silroad CX-1106A
Số chổi: 04 chổi (gồm 02 chổi đánh sạch + 02 chổi đánh bóng)
Dung tích hộp chứa xi : 200ml (Ghi chú: Hộp xi lắp trên máy mới không có xi bên trong)
Công tắc cảm ứng: Máy tự động chạy khi đưa giày vào và tự tắt sau 30-60giây
Máy Đánh Giày Silroad CX-1106FA
Số chổi: 03 chổi (gồm 01 chổi đánh sạch + 02 chổi đánh bóng)
Dung tích hộp chứa xi : 650ml (Ghi chú: Hộp xi lắp trên máy mới không có xi bên trong)
Công tắc cảm ứng: Máy tự động chạy khi đưa giày vào và tự tắt sau 30-60giây
Máy Đánh GiàySilroad CX-1106GA
Số chổi: 03 chổi (gồm 01 chổi đánh sạch + 02 chổi đánh bóng)
Dung tích hộp chứa xi : 200ml (Ghi chú: Hộp xi lắp trên máy mới không có xi bên trong)
Công tắc cảm ứng: Máy tự động chạy khi đưa giày vào và tự tắt sau 30-60giây
Máy Đánh Giày Silroad MDG-07
Máy đánh giày tự động
Số chổi: 4
Hộp xi 200ml
Điện áp 220v/50hz
Kích thước:  580x320x830 mm
Máy Đánh Giày Silroad MDG-06
Máy đánh giày tự động
Số chổi: 2 chổi đánh bụi và 2 chổi đánh bóng
Hộp xi 200ml
Điện áp 220v/50hz
Kích thước:  580x320x830 mm