TRẦM BÌNH SƠN | phân phối thiết bị máy văn phòng

Giờ phục vụ: 8:00 - 22:00

0938 997 588 - 0978028099
quang cao cot trai 1Quang cao cot trai 2
Máy Đóng Sách Xoắn Nhựa DSB CB-122A
Máy đóng lò xo nhựa 21 lổ
Đóng lổ hình chữ nhật 3x8mm
Hệ thống đóng bằng tay
Số lượng giấy đục lổ: 8-12 tờ A4 (70gms)/lần
Số lượng giấy gắn vào lò xo tối đa được 500 tờ
Chức năng canh lề, chỉnh gáy
Máy Đóng Sách Xoắn Nhựa DSB CB-180
Máy đóng lò xo nhựa 21 lổ
Đóng lổ hình chữ nhật 3x8mm
Hệ thống đóng bằng tay
Số lượng giấy đục lổ: 18 tờ A4 (70gms)/lần
Số lượng giấy gắn vào lò xo tối đa được 500 tờ
Máy Đóng Sách Xoắn Nhựa DSB CB-240M
 • Máy đóng lò xo nhựa 21 lổ
 • Đóng lổ hình chữ nhật 3x8mm
 • Hệ thống đóng bằng tay
 • Số lượng giấy đục lổ: 25 tờ A4 (70gms)/lần
 • Số lượng giấy gắn vào lò xo tối đa được 500 tờ
 • Chức năng canh lề, chỉnh gáy
Máy Đóng Sách Xoắn Nhựa DSB CB-200E
 • Máy đóng lò xo nhựa 21 lổ
 • Đóng lổ hình chữ nhật 3x8mm
 • Hệ thống đóng bằng điện
 • Số lượng giấy đục lổ: 20 tờ A4 (70gms)/lần
 • Số lượng giấy gắn vào lò xo tối đa được 500 tờ
Máy Đóng Sách Xoắn Nhựa DSB CB-3000
 • Máy đóng lò xo nhựa 21 lổ
 • Đóng lổ hình chữ nhật 3x8mm
 • Hệ thống đóng bằng điện
 • Số lượng giấy đục lổ: 25 tờ A4 (70gms)/lần
 • Số lượng giấy gắn vào lò xo tối đa được 500 tờ
Máy Đóng Sách Xoắn Kẽm DSB WR-150
 • Máy đóng lò xo kẽm 34 lổ
 • Đóng lổ hình vuông 4X4mm
 • Hệ thống đóng bằng tay
 • Số lượng giấy đục lổ: 12 - 15 tờ A4 (70gms)/lần
 • Số lượng giấy gắn vào lò xo tối đa được 130 tờ
 • Chức năng canh lề
 • Chức năng bỏ 5 lổ đóng rất tiện dụng
Máy Đóng Sách Xoắn Kẽm DSB WR-200
 • Máy đóng lò xo kẽm 34 lổ ( 3:1 / 2:1 )
 • Đóng lổ hình vuông 4X4mm
 • Hệ thống đóng bằng tay
 • Số lượng giấy đục lổ: 20 tờ A4 (70gms)/lần
 • Số lượng giấy gắn vào lò xo tối đa được 250 tờ
Máy Đóng Sách Bosser CB-308
 • Máy đóng lò xo nhựa 21 lổ
 • Hệ thống đóng bằng tay
 • Đóng lổ hình chữ nhật 3x8mm
 • Bosser CB-308 có số lượng giấy đục lổ: 12 tờ A4 (70gms)/lần
 • Số lượng giấy gắn vào lò xo tối đa được 500 tờ
 • Chức năng canh lề, chỉnh gáy từ 2.5mm đến 6.5mm
Máy Đóng Sách Bosser CB-9026A
Máy đóng lò xo nhựa 21 lổ
Hệ thống đóng bằng tay
Đóng lổ hình chữ nhật 3x8mm
Số lượng giấy đục lổ: 20 tờ A4 (70gms)/lần
Bosser CB-9026A có số lượng giấy gắn vào lò xo tối đa được 500 tờ
Bosser CB-8701
Máy đóng lò xo nhựa 21 lổ công suất lớn bền bỉ
Hệ thống đóng bằng tay
Đóng lổ hình chữ nhật 3x8mm
Bosser CB-8701 có số lượng giấy đục lổ: 26 tờ A4 (70gms)/lần
Số lượng giấy gắn vào lò xo tối đa được 500 tờ
Chức năng canh lề, chỉnh gáy từ 2.5mm đến 6.5mm
Bosser CB-8708E
 • Máy đóng lò xo nhựa 21 lổ công suất lớn bền bỉ
 • Hệ thống đóng bằng điện
 • Bosser CB-8708E Đóng lổ hình chữ nhật 3x8mm
 • Số lượng giấy đục lổ: 30 tờ A4 (70gms)/lần
 • Số lượng giấy gắn vào lò xo tối đa được 500 tờ
 • Bosser CB-8708E có Chức năng canh lề, chỉnh gáy từ 2.5mm đến 6.5mm
 • Chức năng bỏ 21 lổ đóng tiện dụng cho các khổ giấy
Bosser WR-318(Kẻm)
Bosser WR-619R -Kẻm
 • Máy đóng lò xo kẽm 34 lổ
 • Hệ thống đóng bằng tay
 • Bosser WR-619R Đóng lổ tròn 4mm
 • Số lượng giấy đục lổ: 18 tờ A4 (70gms)/lần
 • Số lượng giấy gắn vào lò xo tối đa được 130 tờ
 • Chức năng canh lề, chỉnh gáy từ 2.5mm đến 6.5mm
 • Bosser WR-619R có Chức năng bỏ 34 lổ đóng tiện dụng cho các khổ giấy
Bosser WR-970R-Kẻm
 • Máy đóng lò xo kẽm 34 lổ công suất lớn bền bỉ
 • Hệ thống đóng bằng tay
 • Bosser WR-970R Đóng lổ tròn 4mm, đục được 40 lổ
 • Số lượng giấy đục lổ: 20 tờ A4 (70gms)/lần
 • Số lượng giấy gắn vào lò xo tối đa được 130 tờ
 • Chức năng canh lề, chỉnh gáy từ 2.5mm đến 6.5mm
Bosser WR-970-Kẻm
 • Máy đóng lò xo kẽm 34 lổ công suất lớn bền bỉ
 • Hệ thống đóng bằng tay
 • Bosser WR-970 Đóng lổ vuông 4x 4mm, đục được 40 lổ
 • Số lượng giấy đục lổ: 20 tờ A4 (70gms)/lần
 • Số lượng giấy gắn vào lò xo tối đa được 130 tờ
 • Chức năng canh lề, chỉnh gáy từ 2.5mm đến 6.5mm
 • Bosser WR-970 có chức năng bỏ 40 lổ đóng tiện dụng cho các khổ giấy
Bosser WR-970ER-Kẻm
 • Máy đóng lò xo kẽm 23 lổ công suất lớn bền bỉ
 • Bosser WR-970ER có Hệ thống đóng bằng tay
 • Đóng lổ tròn 6mm, đục được 27ổ
 • Số lượng giấy đục lổ: 20 tờ A4 (70gms)/lần
 • Số lượng giấy gắn vào lò xo tối đa được 130 tờ
 • Bosser WR-970ER có chức năng canh lề, chỉnh gáy từ 2.5mm đến 6.5mm
Bosser WR-970E-Kẻm
 • Máy đóng lò xo kẽm 23 lổ công suất lớn bền bỉ
 • Bosser WR-970E có Hệ thống đóng bằng tay
 • Đóng lổ hình chữ nhật 4x 5mm, đục được 27ổ
 • Số lượng giấy đục lổ: 20 tờ A4 (70gms)/lần
 • Số lượng giấy gắn vào lò xo tối đa được 130 tờ
 • Bosser WR-970E có chức năng canh lề, chỉnh gáy từ 2.5mm đến 6.5mm
Bosser CI-348-Xoắn Ốc
 • Máy đóng lò xo xoắn ốc
 • Bosser CI-348 có hệ thống đóng bằng tay & gắn lò xo bằng điện
 • Đóng lổ tròn 4mm
 • Số lượng giấy đục lổ: 12 tờ A4 (70gms)/lần
 • Bosser CI-348 có Số lượng giấy gắn vào lò xo tối đa được 500 tờ
 • Chức năng canh lề, chỉnh gáy từ 2.5mm đến 6.5mm
 • Dụng cụ gắn lò xo bằng điện dễ dàng, nhanh chóng
 • Lò xo sử dụng: 6mm – 50mm (20 - 500 tờ)
Máy Đóng Cách Supu CB-200
 • Cách đóng: bằng tay
 • Kiểu đục lổ tròn
 • Khổ giấy đục: A4
 • Dùng với mọi kích thước lò xo xoắn nhựa.
 • Supu Cb-200 có số trang đục/lần: 15
Máy Đóng Cách Supu Cb-221(Lò xo nhựa)
 • Đóng bằng tay
 • Đục lỗ 12 tờ/ lần (lỗ hình chữ nhật)
 • Đục được các khổ giấy: A4,A5,B5
 • Giấy đóng lên đến 200 tờ
 • Dùng với mọi kích thước lò xo xoắn nhựa.