TRẦM BÌNH SƠN | phân phối thiết bị máy văn phòng

Giờ phục vụ: 8:00 - 22:00

0938 997 588 - 0978028099
Máy ép nhiệt phẵng
quang cao cot trai 1Quang cao cot trai 2
Máy Ép Nhiệt Phẵng 40x50
Đồng hồ điều chỉnh nhiệt độ từ 1 đến 399 độ C.
Có đồng hồ điều chỉnh thời gian riêng.
Kích thước: 40 x 50 cm
Hiển thị thời gian và nhiệt độ bằng đồng hồ điện tử.
Có chuông báo khi đủ nhiệt độ và thời gian.
Máy Ép Nhiệt Phẵng 40x60
Có đồng hồ điều chỉnh thời gian riêng.
Hiển thị thời gian và nhiệt độ bằng đồng hồ điện tử.
Có chuông báo khi đủ nhiệt độ và thời gian.
Có cần điều khiển lực khi ép
Kích thước: 40 x 60 cm
Máy Ép Nhiệt Phẵng 40x60-Màu Đỏ
Đồng hồ điều chỉnh nhiệt độ từ 1 đến 399 độ C.
Có đồng hồ điều chỉnh thời gian riêng.
Hiển thị thời gian và nhiệt độ bằng đồng hồ điện tử.
Có chuông báo khi đủ nhiệt độ và thời gian.
Có cần điều khiển lực khi ép
Kích thước: 40 x 60 cm
Máy ép nhiệt tích hợp 6 thanh nhiệt giúp nhiệt đổ tản đều và ổn định trong thời gian ép
Máy Ép Nhiệt Phẵng 40x60 Màu Đen
Có đồng hồ điều chỉnh thời gian riêng.
Hiển thị thời gian và nhiệt độ bằng đồng hồ điện tử.
Có chuông báo khi đủ nhiệt độ và thời gian.
Có cần điều khiển lực khi ép
Kích thước: 40 x 60 cm
Máy Ép Nhiệt Phẵng 40x50-Vàng
Máy màu vàng
Đồng hồ điều chỉnh nhiệt độ từ 1 đến 399 độ C.
Có đồng hồ điều chỉnh thời gian riêng.
Kích thước: 40 x 50 cm
Hiển thị thời gian và nhiệt độ bằng đồng hồ điện tử.
Có chuông báo khi đủ nhiệt độ và thời gian.
Máy Ép Nhiệt Phẵng 38x38 Màu Đen
Màu đen
Đồng hồ điều chỉnh nhiệt độ từ 1 đến 399 độ C.
Có đồng hồ điều chỉnh thời gian riêng.
Hiển thị thời gian và nhiệt độ bằng đồng hồ điện tử.
Có chuông báo khi đủ nhiệt độ và thời gian.
Có cần điều khiển lực khi ép
Giấy Ép Nhiệt
Giấy ép khổ A4 - 90k
Giấy ép khổ A4 2 mặt - 110k
Giấy ép khổ A3 - 180k
Giấy ép khổ A3 2 mặt - 230k