TRẦM BÌNH SƠN | phân phối thiết bị máy văn phòng

Giờ phục vụ: 8:00 - 22:00

0938 997 588 - 0978028099
Máy Giặt AQUA
quang cao cot trai 1Quang cao cot trai 2
MÁY GIẶT AQUA AQW-S70KT (7 Kg)
MÁY GIẶT AQUA AQW-S70V1T (7KG)
MÁY GIẶT AQUA AQW-S80KT (8 Kg)
MÁY GIẶT AQUA ASW-F700Z1T (7 Kg)
MÁY GIẶT AQUA AQW-U700Z1T (7 Kg)
MÁY GIẶT SANYO ASW-F800Z1T (8 Kg)
MÁY GIẶT SANYO ASW-U800Z1T (8 Kg)
MÁY GIẶT AQUA AQW-F800Z2T (8KG)
MÁY GIẶT AQUA AQW-U800Z2T (8KG)
MÁY GIẶT AQUA AQW-U850ZT (8.5 Kg)
MÁY GIẶT AQUA AQW-F850GT (8.5KG)
MÁY GIẶT Aqua AQW-DQW90ZT (9.0 Kg)
MÁY GIẶT AQUA AQW-DQ900HT ( 9 kg )
MÁY GIẶT AQUA AQW-DQ90ZT (9.0 Kg)
MÁY GIẶT AQUA AQW-DQ900ZT (9.0 Kg)
MÁY GIẶT AQUA AQW-S90ZT (9KG)
MÁY GIẶT AQUA AQW-U90ZT (9KG)
MÁY GIẶT AQUA AQW-U105ZT (10.5 Kg)
MÁY GIẶT AQUA AQW-DQ105ZT (10.5KG)
MÁY GIẶT AQUA AQW-U125ZT (12.5 Kg)