TRẦM BÌNH SƠN | phân phối thiết bị máy văn phòng

Giờ phục vụ: 8:00 - 22:00

0938 997 588 - 0978028099
Máy Giặt Samsung
quang cao cot trai 1Quang cao cot trai 2
MÁY GIẶT SAMSUNG WA90F5S3QRW/SV (9KG)
MÁY GIẶT SAMSUNG INVERTER WA13F7S9MWA/SV (13KG)
MÁY GIẶT SAMSUNG WA10J5710SW/SV (10KG)
MÁY GIẶT SAMSUNG WA10J5710SG/SV (10KG)
MÁY GIẶT SAMSUNG WA90J5713SG/SV (9KG)
MÁY GIẶT SAMSUNG INVERTER WA12J5750SP/SV (12KG)
MÁY GIẶT SAMSUNG WA72H4000SW/SV (7,2 KG)
MÁY GIẶT SAMSUNG WA80H4000SW/SV (8 KG)
MÁY GIẶT SAMSUNG WA82H4200SW/SV (8,2 KG)
MÁY GIẶT SAMSUNG WA10F5S5QWA/SV (10 KG)
MÁY GIẶT SAMSUNG WA72H4200SW/SV (7,2 KG)
MÁY GIẶT SAMSUNG WA11F5S5QWA/SV (11 KG)
MÁY GIẶT SAMSUNG WA11W9QEC/XSV
MÁY GIẶT SAMSUNG WA12W9XEC (10KG)
Máy giặt Samsung WF9752N5C/XSV
MÁY GIẶT SAMSUNG WF692U0BKWQ/SV
MÁY GIẶT SAMSUNG WF1752WQU9/XSV
MÁY GIẶT SAMSUNG WF792U2BKWQ/SV
MÁY GIẶT SAMSUNG WF0894W8E9/XSV