TRẦM BÌNH SƠN | phân phối thiết bị máy văn phòng

Giờ phục vụ: 8:00 - 22:00

0938 997 588 - 0978028099
máy hủy giấy gbc
quang cao cot trai 1Quang cao cot trai 2
Máy Hủy Giấy GBC-Alpha Confetti
Kiểu hủy: Hủy vụn
Công suất hủy: 5 tờ (70gsm/A4)
Kích cỡ hủy: 4 x 38 (mm)
Chống kẹt giấy
Độ rộng miệng hủy: 224 mm
Thể tích thùng chứa: 10 lít
Kích cỡ máy: 360 x 324 x 165 (mm)
Trọng lượng: 3.2 Kg
Khả năng hủy: Hủy giấy, kim kẹp
Máy Hủy Giấy GBC-Silencio V30WS
  • Kiểu hủy: Hủy sợi
  • Công suất hủy: 5 tờ (70gsm/A4)
  • Kích cỡ hủy: 6 (mm)
  • Chống kẹt giấy
  • Độ rộng miệng hủy: 220 mm
  • Thể tích thùng chứa: 18 lít
Máy Hủy Giấy GBC-Silencio V35WS
Kiểu hủy: Hủy vụn
Công suất hủy: 5 tờ (70gsm/A4)
Kích cỡ hủy: 4 x 45 (mm)
Chống kẹt giấy
Thể tích thùng chứa: 14 lít
Khả năng hủy: Hủy giấy, kim kẹp
Máy Hủy Giấy GBC-DUO
Kiểu hủy: Hủy vụn
Công suất hủy: 11 tờ (70gsm/A4)
Kích cỡ hủy: 4x45 (mm)
Chống kẹt giấy
Thể tích thùng chứa: 17 lít
Máy Hủy Giấy GBC-21CDXM
Kiểu hủy: Hủy siêu vụn
Công suất hủy: 8 tờ (70gsm/A4)
Kích cỡ hủy: 2 x 8 (mm), 8 (mm) CD
Chống kẹt giấy
Độ rộng miệng hủy: 220 mm, 125 mm CD
Thể tích thùng chứa: 21 lít
Máy Hủy Giấy GBC-31CDX
Kiểu hủy: Hủy vụn
Công suất hủy: 18 tờ (70gsm/A4)
Kích cỡ hủy: 4 x 40 (mm), 8 (mm) CD
Chống kẹt giấy
Độ rộng miệng hủy: 230 mm, 125 mm CD
Thể tích thùng chứa: 31 lít
Máy Hủy Giấy GBC-RDS 2250
Kiểu hủy: Hủy sợi (hủy liên tục)
Hủy giấy, kim kẹp, kim bấm, CD
Công suất hủy: 22 tờ (70gsm/A4)
Kích cỡ hủy: 5.8 (mm)
Chống kẹt giấy
Máy Hủy Giấy GBC-Swinglines C30–36
Kiểu hủy: Hủy sợi, Hủy liên tục
Công suất hủy: 30 - 32 tờ (70gsm/A4)
Kích cỡ hủy: 4 (mm)
Chống kẹt giấy
Độ rộng miệng hủy: 310 mm
Thể tích thùng chứa: 120 lít
Máy Hủy Giấy GBC-EBA-2127S
Kiểu hủy: Hủy sợi, Hủy liên tục
Công suất hủy: 23 tờ (70gsm/A4)
Kích cỡ hủy: 4 (mm)
Chống kẹt giấy
Độ rộng miệng hủy: 260 mm
Thể tích thùng chứa: 100 lít
Hủy Giấy GBC ShredMaster 22SM
Kiểu hủy: Hủy siêu vụn
Công suất hủy: 6-8 tờ (70gsm/A4)
Kích cỡ hủy: 2 x 10 (mm)
GBC ShredMaster 22SM Chống kẹt giấy
Hủy Giấy GBC ShredMaster 33SM
Kiểu hủy: Hủy  siêu vụn
Công suất hủy: 8-10 tờ (70gsm/A4)
Kích cỡ hủy: 2 x 10 (mm)
GBC ShredMaster 33SM Chống kẹt giấy
Độ rộng miệng hủy: 228 mm, 125 mm CD
Thể tích thùng chứa: 30 lít
Hủy Giấy GBC 41CDX
Kiểu hủy: Hủy vụn
Công suất hủy: 24 tờ (70gsm/A4)
Kích cỡ hủy: 3x25 (mm), 8 (mm) CD
GBC 41CDX Chống kẹt giấy
Độ rộng miệng hủy: 230 mm, 125 mm CD
Thể tích thùng chứa: 40 lít
Hủy Giấy GBC ShredMaster PRO 64C
Kiểu hủy: Hủy vụn
Công suất hủy: 18-22 tờ (70gsm/A4)
Kích cỡ hủy: 3x25 (mm)
GBC ShredMaster PRO 64C Chống kẹt giấy
Độ rộng miệng hủy: 230 mm
Thể tích thùng chứa: 40 lít
Hủy Giấy EBA-1120S
Kiểu hủy: Hủy sợi ( bán tự động)
Công suất hủy: 10-13 tờ (70gsm/A4)
Kích cỡ hủy: 4 (mm)
EBA-1120S Chống kẹt giấy
Độ rộng miệng hủy: 220 mm
Thể tích thùng chứa: 20 lít
Hủy Giấy EBA-1123S
Kiểu hủy: Hủy sợi
Công suất hủy: 11-13 tờ (70gsm/A4)
Kích cỡ hủy: 4 (mm)
EBA-1123S Chống kẹt giấy
Độ rộng miệng hủy: 220 mm
Thể tích thùng chứa: 20 lít