TRẦM BÌNH SƠN | phân phối thiết bị máy văn phòng

Giờ phục vụ: 8:00 - 22:00

0938 997 588 - 0978028099
máy hủy giấy surpass dream
quang cao cot trai 1Quang cao cot trai 2
Máy Hủy Surpass Dream SD-305C
Cở hủy:3X 20mm (hủy vụn)             
Số tờ hủy /lần: 5 tờ (70g)                   
Tốc độ hủy: 2.8m/min ( hủy giấy A4 trong 7 giây/lần)                      
Hủy CD:126mm                    
Khích thước thùng rác: 16L   
Máy Hủy Surpass Dream SD-305B 
Khe nạp giấy: 230mm (A4)                
Cở hủy:4X 29mm (hủy vụn)             
Số tờ hủy /lần: 5 tờ (70g)                   
Tốc độ hủy: 3.1m/min ( hủy giấy A4 trong 5 giây/lần)
Hủy CD:126mm                    
Khích thước thùng rác: 16L
Máy Hủy Surpass Dream CD-8008D
Cở hủy:  2x 9mm (hủy vụn)               
Số tờ hủy /lần:8tờ (70g)                      
Tốc độ hủy: 2.4m/min ( hủy giấy A4 trong 8 giây/lần)                       
Hủy CD                      
Khích thước thùng rác: 23L           
Máy Hủy Surpass Dream SD-812B
Cở hủy: 3.8x 40mm (hủy vụn)                      
Số tờ hủy /lần:12 tờ (70g)                  
Tốc độ hủy:3m/min ( hủy giấy A4 trong 6 giây/lần)              
Hủy CD:126mm                    
Khích thước thùng rác: 23L