TRẦM BÌNH SƠN | phân phối thiết bị máy văn phòng

Giờ phục vụ: 8:00 - 22:00

0938 997 588 - 0978028099
Máy phát điện cummins
quang cao cot trai 1Quang cao cot trai 2
Máy phát điện Cummins ES17D5 (3 pha)
Máy phát điện Cummins ES22D5 (3 pha)
Máy phát điện Cummins ES17D5 (1 pha)
Máy phát điện Cummins ES28D5 (3 pha)
Máy phát điện Cummins ES22D5 (1 pha)
Máy phát điện Cummins C33D5
Máy phát điện Cummins C38D5
Máy phát điện Cummins C70D5