TRẦM BÌNH SƠN | phân phối thiết bị máy văn phòng

Giờ phục vụ: 8:00 - 22:00

0938 997 588 - 0978028099
Máy scan plustek
quang cao cot trai 1Quang cao cot trai 2
Máy Quét Scanner Plustek S410
 • Cảm biến hình ảnh: CIS
 • Độ phân giải: 300dpi
 • Kiểu quét   quét 1 mặt
 • Tốc độ quét: 6s/tờ
 • Công suất quét/ngày: ~ 1000
Máy Quét Scanner Plustek S420 (di động)
 • Cảm biến hình ảnh: CIS
 • Độ phân giải: 300 dpi
 • Kiểu quét   quét 1 mặt
 • Tốc độ quét: 5s/tờ
 • Công suất quét/ngày: ~ 750 tờ
Máy Quét Scanner Plustek H100
 • Cảm biến hình ảnh: CIS
 • Độ phân giải: 300 dpi
 • Kiểu quét   quét 1 mặt (dạng tìm kiếm trên bề mặt)
 • Tốc độ quét: 9s/tờ
 • Công suất quét/ngày: ~ 500 tờ
Máy Quét Scanner Plustek OS 2600
 • Cảm biến hình ảnh: CIS
 • Độ phân giải: 1200 x1200 dpi
 • Kiểu quét   Quét 1 mặt (flatbed)
 • Tốc độ quét: 20s/tờ
 • Công suất quét/ngày: ~ 1000 tờ
 • Khổ giấy: A4
Máy Quét Scanner Plustek D600
 • Cảm biến hình ảnh: CIS
 • Độ phân giải: 300 dpi
 • Kiểu quét   quét 1 mặt
 • Tốc độ quét: 71s/tờ
 • Công suất quét/ngày: ~ 850 tờ
Máy Quét Scanner Plustek AD450
 • Cảm biến hình ảnh: CIS
 • Độ phân giải: 300 dpi
 • Kiểu quét: quét 2 mặt
 • Tốc độ quét: 9s/tờ
 • Công suất quét/ngày: ~ 1000 tơ
 • Khổ giấy: A4
 • Phím chức năng  3: (PDF/BCR/Scan)
Máy Quét Scanner Plustek PN2040
 • Kiểu quét : quét 2 mặt tự động ( ADF + Flatbed)
 • Tốc độ quét "Trắng đen: 20 trang/phút; Mầu: 8 trang/phút"
 • Công suất quét/ngày : ~ 100 tờ
 • Khay giấy (ADF) : 50 tờ
 • Khổ giấy : A4
Máy Quét Scanner Plustek ST960
 • Cảm biến hình ảnh: CCD
 • Độ phân giải: 4800 x 9600 dpi
 • Kiểu quét: Quét 1 mặt dạng (Flatbed)
 • Tốc độ quét: 33,9s/tờ
 • Công suất quét/ngày: ~ 1000 tờ
 • Khổ giấy: A4
Máy Scan Plustek Opticlab H850
 • Cảm biến hình ảnh CCD
 • Độ phân giải 7200 dpi (48 bit)
 • Kiểu quét Quét film
 • Tốc độ hiển thị/ảnh 4,5s
 • Nguồn sáng ánh sáng huỳnh quang
 • Kích thước film (W x L) 36,8 x 25,4 mm
 • Phím chức năng 2 (IntelliScan, QuickScan)
Máy scan plustek Escan A150
 • Cảm biến hình ảnh CIS x 2
 • Độ phân giải 600 x 600 dpi
 • Kiểu quét Quét 2 mặt tự động, khổ giấy A4
 • Khay giấy (ADF) 50 tờ (A4), 20 tờ (danh thiếp)
 • Tốc độ quét 15 tờ/phút, 30 ảnh/phút(khổ A4)
 • Plustek Escan A150 Công suất quét/ngày 1500 tờ/ngày
Máy scan Plustek PL1530 
 • Cảm biến hình ảnh CIS x 2
 • Độ phân giải 600 x 600 dpi
 • Kiểu quét Quét 2 mặt tự động, khổ giấy A4, ADF+ Flatbed
 • Khay giấy (ADF) 50 tờ (A4), 20 tờ (danh thiếp)
 • Tốc độ quét 15 tờ/phút, 30 ảnh/phút
 • Plustek PL1530 Công suất quét/ngày 1.000 tờ/ngày
Máy scan Plustek PS288 
 • Cảm biến hình ảnh CIS x 2
 • Độ phân giải 600 x 600 dpi
 • Kiểu quét 2 mặt tự động
 • Plustek PS288 Tốc độ quét 25 trang/phút
 • Công suất quét/ngày 1500 tờ
 • Khay giấy (ADF) 50 tờ
Máy scan Plustek PL2550
 • Cảm biến hình ảnh: CIS x 3
 • Độ phân giải: 600 x 600 dpi
 • Kiểu Quét 2 mặt tự động ( ADF + Flatbed)
 • Plustek PL2550 Tốc độ quét: 25 trang/phút
 • Công suất quét/ngày : ~ 1500 tờ
 • Khay giấy (ADF): 50 tờ
Máy Scan Plustek PS406U
 • Cảm biến hình ảnh: CCD x 2
 • Độ phân giải: 600 x 600 dpi
 • Kiểu quét 2 mặt tự động
 • Plustek PS406U Tốc độ quét: 40 trang/phút
 • Công suất quét/ngày: 4000 tờ
 • Khay giấy (ADF): 100 tờ
Máy Scan Plustek PS506U
 • Cảm biến hình ảnh CCD x 2
 • Độ phân giải: 600 x 600 dpi
 • Kiểu quét: Quét 2 mặt tự động
 • Plustek PS506U Tốc độ quét: 50 trang/phút
 • Công suất quét/ngày: 6000 tờ
 • Khay giấy (ADF): 100 tờ
Máy Scan Plustek PS3060U
 • Cảm biến hình ảnh CCD x 2
 • Độ phân giải 600 x 600 dpi
 • Plustek PS3060U Kiểu quét Quét 2 mặt tự động
 • Khay giấy (ADF) 50 tờ (A4), 20 tờ (danh thiếp)
 • Tốc độ quét 30 tờ/phút, 60 ảnh/phút
 • Công suất quét/ngày 4000 tờ
Máy Scan Plustek SC8016U
 • Cảm biến hình ảnh CCD x 2
 • Độ phân giải 600 x 600 dpi
 • Kiểu quét 2 mặt tự động, khổ giấy A3
 • Tốc độ quét: Trắng đen: 80 trang/phút, Mầu 30 trang/phút"
 • Công suất quét/ngày 8000 tờ
 • Khổ giấy A3
Máy Scan Plustek SN8016U
 • Cảm biến hình ảnh CCD x 2
 • Độ phân giải 600 x 600 dpi
 • Plustek SN8016U Kiểu Quét 2 mặt tự động, khổ giấy A3, quét mạng
 • Khay giấy (ADF) 100 tờ
 • Tốc độ quét 80 trang/phút
 • Plustek SN8016U Công suất quét/ngày 8000 tờ
Máy Scan Plustek OS2680H
 • Cảm biến hình ảnh CIS
 • Độ phân giải 1200 x 2400 dpi
 • Plustek OS2680H Kiểu quét 1 mặt khổ A4
 • Tốc độ quét 3s/ tờ (A4)
 • Chế độ quét Màu: 48-bit đầu vào, đầu ra 24-bit  màu: 16-bit đầu vào, 8-bit đầu ra
 • Khổ giấy A4
 • Kiểu kết nối USB 2.0
Máy Scan Plustek OS1180
 • Cảm biến hình ảnh CIS
 • Độ phân giải 1200 dpi
 • Kiểu Quét 1 mặt khổ A3
 • Plustek OS1180 Tốc độ quét: 9s/tờ
 • Công suất quét 2500 tờ/ngày
 • Khổ giấy A3