TRẦM BÌNH SƠN | phân phối thiết bị máy văn phòng

Giờ phục vụ: 8:00 - 22:00

0938 997 588 - 0978028099
Máy tính tay, máy tính cá nhân
quang cao cot trai 1Quang cao cot trai 2
Casio HR100MT -in giấy cuộn
In Giấy cuộn k57, có tính %, tính tổng tiền
Máy tính CASIO FR2650T-in giấy cuộn
Máy tính CASIO FR2650T-in giấy cuộn
Màn hình digitron lớn, in giấy cuộn tính tiền
Số hiển thị 12 LCD
Logic đại số đơn giản không có
CASIO HR8TM-in giấy cuộn

Màn hình digitron lớn, in giấy cuộn tính tiền

Số hiển thị 12 LCD

Logic đại số đơn giản có

Thêm kiểuKhông (Sub-total/total)Tổng số mức dưới/ tổng số Không

Phím tổng GT Không

Máy tính CASIO Dr120TM-in giấy cuộn
Máy tính CASIO Dr120TM-in giấy cuộn
Màn hình digitron lớn, in giấy cuộn tính tiền
Số hiển thị 12 LCD
Logic đại số đơn giản không có
 
Máy tính CASIO Dr210TM-in giấy cuộn
Máy tính CASIO Dr210TM-in giấy cuộn
Màn hình digitron lớn, in giấy cuộn tính tiền
Số hiển thị 12 LCD
Logic đại số đơn giản không có
Thêm kiểu có
Tổng số mức dưới/ tổng số (Sub-total/total) có
Phím tổng GT có
 
Máy tính CASIO Dr140TM-in giấy cuộn
Màn hình digitron lớn, in giấy cuộn tính tiền
Số hiển thị 14 LCD
Logic đại số đơn giản không có
Thêm kiểu có
Tổng số mức dưới/ tổng số (Sub-total/total) có