TRẦM BÌNH SƠN | phân phối thiết bị máy văn phòng

Giờ phục vụ: 8:00 - 22:00

0938 997 588 - 0978028099
Swich Cisco
quang cao cot trai 1Quang cao cot trai 2
Thiết bị mạng switch Cisco WS-C2960+24TC-S
Thiết bị mạng switch Cisco WS-C2960-24TC-L
Thiết bị mạng switch Cisco WS-C2960-24PC-S
Thiết bị mạng switch Cisco WS-C2960S-24TS-S
Thiết bị mạng switch Cisco WS-C2960X-24TS-LL
Switch Cisco Catalyst 2960 WS-C2960-24PC-L
WS-C2960X-24TS-L
Thiết bị mạng switch Cisco WS-C2960S-24TS-L
Switch CISCO Catalyst 2960 WS-C2960-48TC-S
Thiết bị mạng switch Cisco WS-C2960-48TC-L
Thiết bị mạng switch Cisco WS-C2960-48PST-S