TRẦM BÌNH SƠN | phân phối thiết bị máy văn phòng

Giờ phục vụ: 8:00 - 22:00

0938 997 588 - 0978028099
Tủ Lạnh Hitachi
quang cao cot trai 1Quang cao cot trai 2
Tủ lạnh Hitachi R-H200PGV4 (203 Lit)
Tủ lạnh Hitachi R-H230PGV4 (230 lít)
Tủ lạnh Hitachi R-H310PGV4 - 260 lít (INOX)
TỦ LẠNH HITACHI R-H350PGV4 (290 lit)
TỦ LẠNH HITACHI R-H350PGV4(INOX)-290Lít
TỦ LẠNH HITACHI R-V400PGV3 (335 LÍT)
Tủ lạnh Hitachi R-VG440PGV3-365 lít (mặt gương)
Tủ lạnh Hitachi R-VG470PGV3-395 lít (mặt gương)
TỦ LẠNH HITACHI R-V540PGV3 - 450 Lít
TỦ LẠNH HITACHI R-V540PGV3X- 450 Lít,( Màu BẠC TITAN)
Tủ lạnh Hitachi R-V660PGV3 - 550 lít
Tủ lạnh Hitachi R-V660PGV3X - 550 lít (làm đá tự động)
Tủ lạnh Hitachi R-VG660PGV3 - 550 lít (mặt gương)
Tủ lạnh Hitachi R-V720PG1 - 600 Lít
Tủ lạnh Hitachi R-V720PG1X - 600 Lít (Làm đá tự động)
Tủ lạnh Hitachi R-SG31BPG - 305 Lít (3 Cửa)
Tủ lạnh Hitachi R-SG37BPG - 365 Lít (3 Cửa)
Tủ Lạnh Hitachi R-WB475PGV2 - 382 Lít (3 Cửa)
Tủ Lạnh HITACHI R-WB545PGV2 - 429 Lít (3 Cửa)
Tủ lạnh Hitachi R-W660PGV3 - 540 Lít (4 Cửa)