TRẦM BÌNH SƠN | phân phối thiết bị máy văn phòng

Giờ phục vụ: 8:00 - 22:00

0938 997 588 - 0978028099
Tủ Lạnh Panasonic
quang cao cot trai 1Quang cao cot trai 2
TỦ LẠNH PANASONIC NR-BM189SSVN (167 Lit)
TỦ LẠNH PANASONIC NR-BM179GSVN (152 Lit)
TỦ LẠNH PANASONIC NR-BM179MTVN (152 Lit)
TỦ LẠNH PANASONIC NR-BM179SSVN (152 Lít)
TỦ LẠNH PANASONIC NR- BL347PSVN (303 Lit)
TỦ LẠNH PANASONIC NR-BL347XNVN (303 Lít )
TỦ LẠNH PANASONIC NR-BL307PSVN (267 Lít)
TỦ LẠNH PANASONIC NR-BL267PSVN (260 Lít)
TỦ LẠNH PANASONIC NR-BL267VSVN (234 Lít)
Tủ Lạnh Panasonic NR-BJ186MTVN (167 Lít)
Tủ lạnh Panasonic NR-BJ186SSVN (167 L)
TỦ LẠNH PANASONIC NR-BJ176MTVN ( 152 Lít )
TỦ LẠNH PANASONIC NR- BV288QSVN ( 255 Lít) NGĂN ĐÁ DƯỚI
TỦ LẠNH SIDE BY SIDE PANASONIC NR- BS62SNVN (550 Lít ) NGĂN ĐÁ DƯỚI
TỦ LẠNH SIDE BY SIDE PANASONIC NR- BS62SNVN (550 Lít ) NGĂN ĐÁ DƯỚI
TỦ LẠNH SIDE BY SIDE PANASONIC NR- BS62SNVN (550 Lít ) NGĂN ĐÁ DƯỚI
TỦ LẠNH PANASONIC NR- BY602XSVN (546 Lít ) NGĂN ĐÁ DƯỚI
TỦ LẠNH PANASONIC NR- BV288XSVN ( 280 Lít) NGĂN ĐÁ DƯỚI
TỦ LẠNH PANASONIC NR- BV328QSVN (290 Lít ) NGĂN ĐÁ DƯỚI
TỦ LẠNH PANASONIC NR- BV328XSVN (320 Lít) NGĂN ĐÁ DƯỚI