TRẦM BÌNH SƠN | phân phối thiết bị máy văn phòng

Giờ phục vụ: 8:00 - 22:00

0938 997 588 - 0978028099
quang cao cot trai 1Quang cao cot trai 2
Tủ mát Alaska SL-12 (1000L)
Tủ mát Alaska SL-9S (700L)
Tủ mát Alaska LC-833 (450L )
Tủ Mát Alaska LC-233B (200L)
Tủ Mát Alaska LC-1416B (140L)
Tủ mát một cửa LC-333B (270L)
Tủ mát Alaska LC-433DB(300lit)
Tủ mát một cửa LC-333B (270L)
Tủ mát alaska một cửa LC-433B (300L)
Tủ mát Alaska LC-433DB(300lit)
Tủ Mát Alaska LC-533B (350L)
Tủ mát Alaska LC-533DB(350lit)
Tủ mát alaska nằm ngang LC-450B (350 lít)
Tủ Mát Alaska LC-633B (400L)
Tủ Mát Alaska LC-643DB (400L)
Tủ mát một cửa LC-743B (450L)
Tủ mát hai cửa LC-743DB (450L)
Tủ mát alaska hai cửa SL-8C (800L)
Tủ mát Alaska SL-12C (1200L)
Tủ mát Sanaky VH-168K